Analysilience

Analysilience in een samentrekking van analysis en resilience – analyse en veerkracht. De naam verwijst ten eerste naar mijn analytische methode voor het bestuderen van patronen die mensen ervaren als een belemmering in hun leven, en ten tweede naar de veerkracht die ik mensen help (terug) te vinden. Met mijn coaching leer en help ik mensen zichzelf te helpen. Ik reik hen de tools aan die ze kunnen gebruiken om door moeilijke periodes heen te komen zodat ze uiteindelijk genoeg vaardigheden hebben om zichzelf weer overeind te krijgen wanneer het nodig is. Mensen vinden hun veerkracht terug of vinden deze voor het eerst.