Nee zeggen

Misschien komt het je bekend voor: je agenda staat vol doordat zoveel mensen je vragen of je wilt afspreken en je tegen iedereen ja zegt. Je komt niet aan jezelf toe doordat je te veel verzoeken van anderen om iets voor hen te doen accepteert. Het kost je veel energie en je komt niet toe aan dingen die je belangrijk vindt.
Nee zeggen is voor veel mensen moeilijk. Ze zijn bijvoorbeeld bang de ander te kwetsen, of vinden dat ze moeten doen wat hen gevraagd wordt uit een vorm van plichtsgevoel.

In deze workshop gaan we eerst met elkaar praten over waarom het moeilijk is om nee te zeggen. Dit deel van de workshop is bedoeld om je aan het denken te zetten. Als je niet wilt praten over waarom dit voor jou moeilijk is, dan staat het je vrij alleen te luisteren.

In het tweede deel van de workshop gaan we oefenen. Om beurten vragen we iemand van de groep iets voor ons te doen, en in plaats van automatisch ‘ja’ te zeggen gaan we kijken wat er gebeurt als iemand je iets vraagt. We kijken naar wat je zelf wilt en gaan oefenen met nee zeggen.

Zie voor de algemene opzet van alle workshops en wat er wel en niet van je verwacht wordt de pagina over de opzet van de workshops.