Complimenten accepteren

Heel veel mensen vinden het moeilijk om complimenten te accepteren, of het nu gaat om prestaties op werk of de kleur van je haar. Daar zitten vaak patronen achter. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je niet wilt, kunt of durft te vertrouwen op de goede intenties van de ander. Het kan zijn dat je denkt dat de ander je alleen maar complimenteert omdat ze iets van je willen. Het kan ook zijn dat een compliment zo indruist tegen overtuigingen die je hebt over jezelf, zoals dat je niet goed bent in je werk, niet mooi bent, of het niet waard om een compliment te krijgen, dat je het compliment niet kunt geloven of accepteren. Begrijpen waarom je een compliment niet kunt aannemen kan helpen om te leren ze wel te accepteren. En als je complimenten kunt laten binnenkomen is elk compliment, hoe klein ook, goed voor je zelfbeeld en je zelfvertrouwen. Uiteindelijk ga je je alleen maar beter voelen van het aannemen van complimenten.

In deze workshop gaan we eerst met elkaar praten over waarom het moeilijk is om een compliment aan te nemen. Dit deel van de workshop is bedoeld om je aan het denken te zetten. Als je niet wilt praten over waarom dit voor jou moeilijk is, dan staat het je vrij alleen te luisteren.

In het tweede deel van de workshop gaan we aan de slag met het accepteren van kleine complimenten. We zullen om beurten elkaar een compliment geven en oefenen met het laten binnenkomen van wat er gezegd wordt. We werken aan het laten bestaan van het compliment zonder het weg te maken, er iets achter te zoeken, of waar jij dan ook last van hebt wat je tegenhoudt om een compliment te laten binnenkomen.

Zie voor de algemene opzet van alle workshops en wat er wel en niet van je verwacht wordt de pagina over de opzet van de workshops.