Ervaringsdeskundigheid

Vanaf mijn 13e ben ik twintig jaar lang regelmatig in therapie geweest. Ik heb ervaring met zowel individuele therapieën als groepstherapieën, waaronder cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie, psychomotorische en creatieve therapie, dramatherapie en sociotherapie. In 2007 ben ik een jaar opgenomen geweest in een psychotherapeutisch centrum voor een fulltime behandeling. Hier werd op basis van schemagerichte psychotherapie gewerkt en gewoond in een groep. De behandeling was gericht op persoonlijkheidsproblematiek en legde een nadruk op het doorbreken van lang ingesleten patronen. Deze aanpak is doorgezet in veel van de therapieën die ik daarna gehad heb en in mijn eigen manier van denken over problematiek. Dit stuk neem ik daarom sterk mee in mijn coaching. Ik ga met mensen op zoek naar de patronen in hun leven die hen belemmeren, onderzoek de oorzaken van deze patronen en op basis daarvan bepalen we de stappen om ze te kunnen doorbreken. Mijn jarenlange ervaring met mijn eigen problematiek en die van anderen, mijn observaties van het gedrag van therapeuten en mijn analytisch vermogen geven me het inzicht dat ik nodig heb om te doorzien waar mensen precies last van hebben en te bepalen hoe dat het beste aangepakt kan worden. Daarnaast geeft het me het vermogen om in te schatten welke problematiek binnen mijn capaciteiten ligt en wie meer gebaat is bij het zoeken van een therapeut of psycholoog. Tot slot heb ik tijdens het jaar groepstherapie zowel formeel als informeel zeer veel training gehad in sociale vaardigheden, waardoor ik goed met mensen kan praten, naar ze kan luisteren en hen kan helpen zich veilig en gerespecteerd te voelen.