Geheimhouding

Alle gesprekken met mij zijn vertrouwelijk, ik houd mij aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat ik zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niemand gegevens verstrek over de gesprekken die ik met je voer en er aan niemand iets over vertel. In het geval dat ik met een collega-coach wil overleggen om een andere blik te hebben, doe ik dit volledig anoniem en zal die collega zich ook houden aan de geheimhouding. Ik gebruik een versleutelde schijf voor mijn verslagen en encrypted cloud voor backups. Voor email en agenda gebruik ik een beveiligde omgeving.

Kennen we elkaar persoonlijk? Ik ben goed in staat om wat ik van je weet buiten coaching en wat je me vertelt in coachinggesprekken uit elkaar te houden. Ik zal nooit wat je me in coaching vertelt, doorvertellen aan gemeenschappelijke vrienden of kennissen. Als ik met je aan het praten ben als coach ga ik in wat ik `coachingmodus’ noem, waarin ik erop gericht ben om je te helpen en naar je te luisteren, op mijn analytische manier. Die modus staat niet aan als ik niet aan het werk ben en ik ben dus prima in staat om ook met cliĆ«nten persoonlijk te blijven afspreken. Die twee dingen zitten elkaar niet in de weg.