Niet te veel sorry zeggen

Heb je je wel eens afgevraagd hoe vaak je eigenlijk sorry zegt? Hoor je van je omgeving dat je dat wel erg vaak doet? En waarom zeg je dat eigenlijk? Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je snel schuldig voelt. Of dat je het gevoel hebt dat je geen fouten mag maken. Of dat je eigenlijk geen plek hebt in de omgeving waar je bent. Vaak zijn deze overtuigingen uitingen van bredere patronen en is veel sorry zeggen een symptoom van iets dat dieper ligt. Het kan helpen om te weten wat jouw persoonlijke reden is om sorry te zeggen. Soms is het genoeg om je bewust te zijn van deze reden en een alternatief te bedenken voor wat je kunt zeggen, soms is het nodig je verder te verdiepen in de onderliggende patronen.
Sommige mensen zeggen zo vaak sorry dat de betekenis ervan devalueert. Er ontstaat een soort inflatie en uiteindelijk kan het zo zijn dat als je ergens ├ęcht spijt van hebt, je ‘sorry’ niet meer overkomt.

In deze workshop gaan we kijken naar de redenen waarom je sorry zegt en in welke situaties het wel en niet terecht is om sorry te zeggen. Daarnaast verkennen we alternatieve reacties: vaak kun je in plaats van ‘sorry’ ook ‘dank je wel’ zeggen, of een uitleg geven. ‘Sorry dat ik te laat ben’ wordt bijvoorbeeld ‘de overweg bleef lang dicht’. We gaan oefenen met bewustwording van de achterliggende redenen voor een ‘sorry’ en met het geven van andere reacties.